Teamindeling Jeugd: versie 25 sept.

teamindeling2013

De indeling van alle pupillen en junioren:

22-09-2012 A-jeugd
22-09-2012 B-jeugd
25-09-2012 C-jeugd
22-09-2012 D-jeugd
22-09-2012 E-jeugd
22-09-2012 F-jeugd
22-09-2012 F-mini’s

Na enkele maanden van overleg en afstemming tussen coördinatoren, (hoofd)trainers, coaches, leiders is de indeling voor komend seizoen tot stand gekomen. Zo’n 650 spelers in 56 jeugdteams zijn ingedeeld. Dit doen we objectief, met grote zorgvuldigheid volgens een vastomlijnd proces, waarbij wij “TIPS” gebruiken: techniek, inzicht, persoonlijkheid (inzet) en (handeling)snelheid. Om tot een optimale indeling voor de spelers te komen houden we rekening met spelplezier, spelniveau (we willen iedereen op zijn eigen niveau indelen) en voor niet-selectieteams bestaande sociale structuren.

Eerste versie
Dit is de eerste versie. In juni kan de indeling nog een keer worden aangepast i.v.m. laatste wijzigingen, opzeggingen en nieuwe aanmeldingen. Deze indeling, de tweede versie, geldt als basis voor de trainingen vanaf augustus voor het komende seizoen. De meeste teams blijven na deze aanpassing ongewijzigd. Voor het begin van de competitie publiceren we de definitieve indeling die we vervolgens gedurende het seizoen zullen actualiseren.

Van F-mini naar F en E
Het is onze visie dat we de F-jes zo snel mogelijk op kwaliteit en beleving willen indelen, zodat de teams daarna voor een belangrijk deel de volgende 3 tot 4 jaar bij elkaar blijven voetballen en het meeste plezier beleven. In een enkel geval stromen talentvolle spelers door, waardoor er in een nieuw seizoen wijzigingen noodzakelijk zijn.
De trainers en scouts hebben de F en F-mini’s ingedeeld op basis van hun technische kwaliteiten en beleving, waarbij er per leeftijdsgroep 2 selectieteams ontstaan, een F1/F2 (tweedejaars) en F4/F6 (eerstejaars). De andere teams zijn ingedeeld op kwaliteit en vriendjes, waarbij de ouders/spelers hun voorkeur aan de leiders hebben geven. De leiders melden dat weer tijdens het leidersoverleg.Bij de E-jeugd zijn E1 en E2 de tweedejaars selectieteams. E3 en E5 zijn de eerstejaars selectieteams.

Van E naar D
Voor de meeste teams is dit een moeilijke overgang. Van een half naar een heel veld en van kleine naar grote goals is enorme stap.
Dit jaar zullen de tweedejaars E-teams van negen spelers samensmelten in- of toegevoegd worden aan D-teams van 14 of 15 spelers. Dit betekent dat spelers die al lang samenspelen mogelijk hun vertrouwde omgeving zullen inruilen voor een nieuwe. We houden zo veel mogelijk rekening met wensen van spelers en ouders, maar kiezen ook de beste spelers van de eerste- en tweedejaars D. Bij D zijn er twee selectieteams: D1 en D2. Er zullen dus best wel spelers teleurgesteld zijn als ze daar niet voor geselecteerd zijn. De ervaring leert dat die teleurstelling na de eerste training verdwenen is en dat de spelers zich al heel snel thuis voelen in hun nieuwe team.

Opzeggen
Besluit uw kind te stoppen met voetballen, meld dit dan zo snel mogelijk aan de leider en informeer de secretaris schriftelijk van uw besluit. Dit graag per mail aan de secretaris Karin Beaumont: voc@v-o-c.nl
Het opzeggen dient voor 31 mei 2011 bij Karin binnen te zijn. Daarna wordt automatisch contributie voor het komende seizoen in rekening gebracht!

Vragen
Als er vragen zijn over deze voorlopige indeling, stel ze dan allereerst aan de huidige leider, en daarna de coördinator of de hoofdtrainer van de leeftijdsgroep. U kunt ook de leden van de Jeugdvoetbalcommissie benaderen. Contactgegevens van de leiders, trainers, coördinatoren vindt u op de V.O.C. website. Wij zullen alle vragen verzamelen, bespreken, en als input gebruiken voor de tweede versie.

Frits-Jan Groenewold, Voorzitter jeugdvoetbal
Karl Hormann, Technische Commissie

This entry was posted in Voetbal Jeugd. Bookmark the permalink.