Veiligheid op en rondom V.O.C.

politiek

De afgelopen week heeft er op en rondom het V.O.C.-terrein een aantal zeer vervelende incidenten plaatsgevonden. Het gaat om diefstal, intimidatie en het onder bedreiging  afnemen van geld. Zowel dader(s) als slachtoffer(s) zijn deels bij ons bekend. Het gaat om jeugdleden van V.O.C. en hun ‘vrienden’ die geen lid (meer) zijn.

Het V.O.C.-bestuur heeft op advies van de gedragscommissie inmiddels passende maatregelen genomen. Zo is er een jeugdspeler met onmiddellijke ingang geschorst, is er aangifte gedaan bij de politie en wordt de situatie ingebracht bij de Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA) voor risico- probleemjeugd t/m 23 jaar.

Het bestuur vraagt aan alle V.O.C.-ers de komende periode extra alert te zijn en eventuele incidenten of onregelmatigheden te melden bij de verenigingscoördinator, Fred van Roon, of Peter Steenbergen van de gedragscommissie. Verder adviseren wij jeugdleden die met de fiets naar V.O.C. komen om zoveel mogelijk met elkaar te fietsen.

Mocht er in de komende periode aanleiding voor zijn, zullen wij u verder informeren.

Het bestuur.

This entry was posted in Club Nieuws, Voetbal Jeugd. Bookmark the permalink.