ALV kort verslag

ALV nov. 2014

In een volgepakt clubhuis werden gisteren (24-11-2014) tijdens de traditionele najaars ALV de jaarlijkse V.O.C. voetbal en cricketprijzen uitgereikt aan Tom Wigmans (Piet van Schooneveld Beker), Sjef Hollenberg (Dik Diederik Beker), Sebastiaan van Lent (Hans van Everdingen Bokaal), Koen van Everdingen (Wally van Weelde Trofee) en Bobby Hanif (Frans Ruychaver Beker).

De Fielding Trofee was voor Atse Buurman, de Batting Trofee voor Ralf Bannink, de Bowling Trofee voor Siebren Vos en de Team Trofee voor de Beating Bats.

Nico Barendse ontving uit handen van de voorzitter de zilveren V.O.C. speld vanwege zijn administratieve inzet in de afgelopen zes jaar.

Vrijwilliger van het jaar, uitgereikt door Lies Deloni D’ Aure, werd Erna Truijens vanwege haar nimmer aflatende werkzaamheden voor de PR en communicatie van V.O.C.

De jaarrekening over 2013/2014 werd goedgekeurd door de ALV, maar aan stemming over punt 8.2 van de agenda (het mandaat voor het afgeven van een lening en een contributieverhoging) werd niet toegekomen. Na een schorsing werd besloten dat er uit de ALV een commissie zal worden samengesteld, die zich zal buigen over de vraag welke lening het beste aansluit bij de behoeften van V.O.C. als vereniging en of er wellicht andere mogelijkheden zijn dan een contributieverhoging om de financiering van (een deel van) de nieuwbouw rond te krijgen.

Het bestuur was zeer verheugd over de grote opkomst en over de constructieve houding van alle V.O.C. leden tijdens de vergadering. De ALV hap zullen we ook volgend jaar weer aanbieden!

Klik hier voor het foto verslag

This entry was posted in Evenementen. Bookmark the permalink.