Lustrumcommissie

Tijdens de nieuwjaarsborrel heeft de lustrumcommissie zich aan u gepresenteerd. Waarschijnlijk hebt u de grote rode cijfers 120 al bij V.O.C. zien staan of langs zien komen op een foto, op FB, twitter of op de Social Wally. De grote uitdaging wordt om ieder lid, ieder team of ieder ander die zich verbonden voelt met V.O.C. op de foto te krijgen met 120. We zijn benieuwd naar uw creatieve 120-ideeën. Iets minder prominent, maar ook duidelijk te zien is de aftelklok: nog … dagen tot HET Lustrumfeest op 31-10-2015. Op dit moment is de lustrumcommissie druk bezig om de voorwaarden te scheppen voor een fantastisch feest. Maar alvorens het zover is, zult u steeds meer van het lustrum gaan voelen: de lustrumkleding is in aantocht, er komt een nieuw lustrum/clublied, verschillende voetbal/cricket activiteiten zullen met een lustrumsausje overgoten worden, er zijn grootse plannen voor de V.O.C. lady’s en er komt een mooi V.O.C.-Sparta spektakel. Noteer daarom alvast met grote 120 letters in uw agenda: woensdag 8 juli vanaf eind van de middag!

Om op te hoogte te blijven: volg ons op FB voc120, post berichten met insta of twitter #voc120 of mail ons direct voor vragen/opmerkingen of ideeën: lustrumcommissie@v-o-c.nl

This entry was posted in Evenementen. Bookmark the permalink.