Martijn van Itallie draagt voorzitterschap seniorenvoetbal over aan Berend Jan Taken.

image

Na 8 jaar lid van de seniorenvoetbalcommissie te zijn geweest, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, gaat Martijn van Itallie de voorzittershamer overdragen aan Berend Jan Taken. Martijn zal binnen V.O.C. actief blijven in een aantal rollen. Hij blijft lid van de Technische Commissie, actief lid van de Talentpool en hij is steeds meer betrokken bij het meisjesvoetbal als trainer en coach. Martijn heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een verdere ontwikkeling van het seniorenvoetbal, en met name de A- en B-selectie. Wij zijn hem zeer dankbaar hiervoor.

Berend Jan Taken zal de rol van voorzitter seniorenvoetbal overnemen. Berend is sinds 1994 lid bij VOC, voetbalde 8 seizoenen in het eerste, en de laatste jaren in het 6e. Inmiddels staat Berend ook als trainer van een meisjesteam op het veld. Berend zal samen met Diederik de Groot (coördinator lagere senioren en scheidsrechters) en Marc Vermolen (wedstrijdseceratis) de senioren voetbalcommssie vormen.

This entry was posted in Club Nieuws, Voetbal Senioren. Bookmark the permalink.