KNVB stelt verenigingen voor voldongen feit: speeldagenkalender 2017/’18

KNVB-logo

Gisteren, 7 februari 2017, heeft de KNVB via een persbericht en nieuwsbrief de nieuwe speelkalender voor 2017-2018 bekendgemaakt.

Er is besloten besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei.

V.O.C. heeft zich vanaf de eerste aankondiging van de plannen fel hiertegen verzet. Omdat wij een omni-vereniging zijn, hebben wij in de maand mei een zeer beperkte capaciteit om te voetballen. Vanaf 1 april worden de grasvelden gerenoveerd en de cricketcompetitie begint begin mei.

In december 2016 heeft V.O.C. samen met een aantal andere omni-verenigingen die cricket en voetbal combineren (Quick, HBS, HVV/HCC) contact opgenomen met de KNVB, de KNCB en het NOC/NSF. Er heeft namens de verenigingen ook een gesprek plaatsgevonden met de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. V.O.C. heeft na een grondig onderzoek een heldere brief opgesteld met een analyse van de eventuele gevolgen van de nieuwe jaarplanning voor V.O.C. en een aantal alternatieven aangedragen. Op onze brief hebben wij geen reactie ontvangen.

In januari 2017 hebben wij een bijeenkomst bijgewoond bij Lyra, waar ook de andere omni-verenigingen aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst, waarin bleek dat de KNVB de keuze voor de nieuwe jaarplanning onvoldoende kon onderbouwen, hebben wij alle eerder aangevoerde argumenten opnieuw ingebracht.

In de gesprekken met directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee is ons bevestigd dat er voor verenigingen die andere sporten beoefenen in de zomer gezamenlijk gezocht zal worden naar een oplossing. Wij zullen met de KNVB in gesprek blijven om te waarborgen dat wij als omni-vereniging kunnen blijven voetballen en cricketen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij deze via onze verenigingscommunicatie meedelen.

Het V.O.C. bestuur

This entry was posted in Club Nieuws, Voetbal Senioren. Bookmark the permalink.