V.O.C. op zoek naar een Coördinator Competitieteams Jeugd

Vacature

Het afgelopen jaar is een nieuwe Technische Commissie actief binnen V.O.C., die als eerste een Technisch Voetbal Beleidsplan voor onze hele vereniging hebben ontwikkeld. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de verschillende processen en communicatie binnen onze verenging, hierin is samengewerkt met de KNVB en is goed gekeken naar vergelijkbare verenigingen. Naast het zorgdragen voor het totale technisch beleid, waarmee ook de verbinding wordt gemaakt tussen het technisch beleid tussen jeugd- en seniorenvoetbal, worden vele taken reeds ingevuld door de Technische Commissie, waaronder:

  • Het werven, opleiden en begeleiden van alle trainers
  • De organisatie en begeleiding van de trainingen in pupillen en junioren
  • Het evaluatie en indelingsproces van alle jeugdteams
  • Contacten met de Betaald Voetbal Organisaties
  • Implementatie van een spelervolgsysteem

Een belangrijk speerpunt in het beleid is aandacht voor de breedtesport binnen het jeugdvoetbal, en daarom is er voor gekozen om een nieuwe functie te creëren. De nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid binnen het jeugdvoetbal. Speciaal voor de competitieteams van V.O.C., de breedtesport is een nieuwe functie in het leven geroepen: de Coördinator Competitieteams Jeugd (CCTJ). Het bestuur is enthousiast over deze nieuwe functie, waarmee gewaarborgd wordt dat er voldoende aandacht en begeleiding is voor de vele competitieteams binnen onze verenging.

De functie

V.O.C. is een florerende vereniging met één van de mooiste voetbalcomplexen van Rotterdam. De vereniging is zowel bij de senioren als bij de jeugd een van de grootste verenigingen in de regio. Naast voetbal wordt bij V.O.C. ook cricket gespeeld. Er zijn veel vrijwilligers actief binnen de vereniging. V.O.C. is een familievereniging met veel aandacht voor tradities, waarbij normen en waarden en het sociale aspect binnen de vereniging een belangrijke rol spelen. Om de organisatie voor de breedtesport blijvend op een hoog niveau te houden is V.O.C. op zoek naar een Coördinator Competitieteams voor de jeugd. Wij zoeken organisatietalent die gevoel heeft om iedereen op zijn/haar eigen niveau te laten sporten. In de bijlage het profiel van de CCTJ.

Bekijk de vacature

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen via emailadres tcvoetbal@v-o-c.nl

Namens de Technische Commissie Voetbal

Martijn van Itallie, Paulo das Dores

This entry was posted in Club Nieuws, Voetbal Jeugd. Bookmark the permalink.