Voetballen op kunstgras

IMG_2566

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 15 februari 2017 hebben wij reacties van enkele verontruste ouders ontvangen met betrekking tot de vraag of het spelen op kunstgras veilig is of niet.

Het bestuur ziet in de uitzending geen reden om zijn eerdere standpunt dat spelen op kunstgras veilig is te wijzigen en het volgt daarin op goede gronden de gemeente Rotterdam, de KNVB en het RIVM, dat na de uitzending nogmaals heeft verklaard dat het onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten geeft voor wat betreft de risicoschatting van de mens. Zie: Website RIVM

Inmiddels is er ook door ECHA (European Chemicals Agency) een Europees onderzoek gedaan. De conclusie is dat het spelen op rubbergranulaat risico zeer klein is: “Recycled rubber infill causes a very low level of concern. ECHA has evaluated the risk of substances in recycled rubber that is used on artificial sports pitches. Based on the evidence, ECHA has concluded that the concern for players on these pitches, including children, and for workers who install and maintain them is very low. ECHA will update its evaluation as and when new information becomes available.”

https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-infill-causes-a-very-low-level-of-concern

Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van het kunstgras op de voet en als er op enig moment via de Gemeente, het RIVM of de KNVB het bericht komt, dat er onzekerheid is over de veiligheid van het kunstgras, dan zullen wij in het belang van al onze leden maatregelen treffen.

Vooralsnog is dat echter niet nodig.

Wij proberen evenwel voor zover mogelijk rekening te houden met de eventuele bij ouders bestaande zorgen door waar mogelijk voor de allerkleinsten wedstrijden in te delen op gras. Dat geldt uitsluitend voor de maand maart 2017, omdat het gras in april, zoals ieder jaar, zal worden gerenoveerd en niet meer beschikbaar is om op te spelen. Mochten er ouders desondanks zorgen hebben over het spelen op kunstgras, dan kunnen zij dat kenbaar maken aan Maurice Verhoeven, voorzitter van de Jeugdvoetbal Commissie, email: mhsverhoeven@online.nl.

Het V.O.C. Bestuur

This entry was posted in Club Nieuws, Voetbal Jeugd, Voetbal Senioren. Bookmark the permalink.