Inning contributie

contributie

Op 28 april 2017 zal de inning van de cricketcontributies plaatsvinden voor het seizoen 2017 (voor alléén cricketleden) en van de voetbalcontributies voor nieuwe leden (ingeschreven nà 1-1-2017).

De leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen tevens per email hun persoonlijke of familiefactuur.

Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen, zoals gebruikelijk, een factuur per e-mail of post voor de gehele jaarcontributie plus de toeslag voor het ontbreken van een incassomachtiging.

Het niet ontvangen van een factuur ontslaat een lid niet van de verplichting tot betalen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de verplichting tot contributie betaling. Ook blijft gelden dat in beginsel géén restitutie verleend wordt indien leden een (deel van het) seizoen niet kunnen spelen om redenen zoals blessure, ziekte, ongeval of verhuizing.

De tarieven zijn te vinden onder:
http://www.v-o-c.nl/algemeen/lid-worden/

Klopt uw adres niet meer? Geef dan alsnog uw juiste e-mail adres door aan de secretaris: v-o-c@v-o-c.nl.

Het V.O.C. bestuur

Eerste publicatie op 22 maart 2017

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.