ALV 12 juni 2017

logo-ALV-125x125[1]

Voor de komende Algemene Leden Vergadering van de R.C. & V.V. ‘V.O.C.’  kunt u in uw agenda noteren:

Datum:  maandag 12 juni 2017

Aanvang:   20.15 uur

Locatie: ”House of Lords“, Hazelaarweg 7 te Rotterdam.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 21 november 2016
  3. Ingekomen stukken
  4. Voetbalprijzen en onderscheidingen
  5. Voorstel aanpassen contributiestructuur voor het seizoen 2017-2018 volgens de bijlage die u hier kunt vinden.
  6. Begroting 2017 – 2018
  7. Samenstelling bestuur, voorstel bestuur om R. Huisman te benoemen als penningmeester en opvolger van P.G. de Groot.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Vanaf heden kunnen leden de bijlagen behorend bij de agendapunten 2, 5, 6, en 7 opvragen bij de secretaris via voc@v-o-c.nl.

Het V.O.C. bestuur

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.