De Bloedhonden

bloedhonden 2

Op zondag 25  juni a.s. zal weer de zomer borrel van De Bloedhonden gehouden worden. Zoals gebruikelijk zal deze weer op V.O.C. plaatsvinden en wel vanaf 16.00 uur in het Pavilion tijdens de cricketwedstrijd van het 1e elftal tegen Hermes. Alle leden krijgen uiteraard weer een aparte uitnodiging met de jaarlijkse accept-giro. Wij verzoeken iedereen vriendelijk de betaling (en eventuele nog achterstallige betalingen) voor 25 juni te voldoen.

De Bloedhondencommissie.

This entry was posted in Evenementen. Bookmark the permalink.