Verslag ALV 12 juni 2017

IMG_1255


Op 12 juni 2017 vond de voorjaars-ALV plaats, waar de voetbalprijzen werden uitgereikt aan Adriaan Knappert (Dik Diederik Beker) en Jesse van Oeveren (Piet van Schooneveld Beker).

Adriaan heeft een indrukwekkende staat van dienst bij V.O.C. en heeft tot het najaar van 2016 als rots in de branding meer dan 6000 jeugdwedstrijden ingedeeld. Jesse is, ondanks dat hij dit jaar een ernstige blessure heeft opgelopen, heel enthousiast en positief en hij staat altijd klaar om te helpen. Hij is voor V.O.C. actief als scheidsrechter en gastheer.
Jan Nieuwland kreeg vanwege de enorme hoeveelheid werk die hij buiten de schijnwerpers van V.O.C. voor de V.O.C.-administratie heeft verricht een Zilveren Verenigingsspeld.

De vergadering nam de voorgestelde contributiewijziging aan, waardoor de contributietarieven er voor volgend jaar anders uit gaan zien. De nieuwe tarieven zijn hier te vinden. De ALV stemde ook in met de door de penningmeester voorgelegde begroting.

We namen afscheid van Pieter de Groot als penningmeester, die voor het laatst de begroting presenteerde. Pieter is al erelid, dus hij moest het stellen met woorden van dank voor het feit dat hij wederom bereid was om de vereniging te ondersteunen toen er een beroep op hem werd gedaan. Zijn opvolger is Ronald Huisman, die overstapt van de Heerendivisie naar het bestuur.

Per 1 juli 2017 ontstaat er een vacature in het bestuur, omdat de secretaris dan zal terugtreden. Het bestuur zal zorgen voor een tijdelijke opvang van de taken.

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.