Introductie avond F mini’s, kabouters en nieuwe O08 en O09-leden

Woensdag 6 september, aanvang 20.00 uur, clubhuis

Beste ouders van F-mini’s, kabouters en nieuwe O08 en O09-leden,

Omdat voor velen van jullie VOC een nieuwe club is, organiseert VOC op woensdagavond 6 september a.s. de introductieavond voor de ouders van F-mini’s, kabouters en nieuwe O08 en O09-leden.

Tijdens deze avond zullen onder meer leden van het bestuur, de jeugd voetbalcommissie, trainers, de kennismakingscommissie en de jeugd cricket commissie jullie wegwijs maken in de wondere wereld van VOC. Er zal onder meer uitleg worden gegeven over het voetbalbeleid van VOC, het technisch beleid, training en teamindelingsproces, jeugdvoetbalzaken, de gang van zaken voor F-mini’s, kabouters en nieuwe O08 en O09-leden in het bijzonder, over de werking van de website en hoe daar informatie op te vinden of te plaatsen en wat de club van de ouders verwacht en over jeugdcricket. Na een korte plenaire introductie van de bestuursleden, de jeugdvoetbalcommissieleden, het VOC beleid en het programma van de avond, zullen verschillende afvaardigingen uit de VOC gelederen in kleine groepjes langs de tafels gaan, waarbij steeds iets over een van de hierbovengenoemde onderwerpen wordt toegelicht en waarbij ouders de nodige vragen kunnen stellen.

Graag nodigen wij jullie uit voor deze introductieavond. Start: 20.00 uur in het clubhuis van VOC. Het programma zal naar verwachting rond 22.00 uur afgelopen zijn.

Wij hopen op een grote opkomst !

Met vriendelijke groet,

Maurice Verhoeven
Voorzitter Jeugd Voetbalcommissie VOC

This entry was posted in Voetbal Jeugd. Bookmark the permalink.