ALV 20 november 2017

Voor de komende Algemene Ledenvergadering van de R.C. & V.V. ‘V.O.C.’  kunt u in uw agenda noteren:

 • Datum:  maandag 20 november 2017
 • Aanvang:   20.15 uur
 • Locatie: ”House of Lords“, Hazelaarweg 7 te Rotterdam.

De agenda ziet er thans als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 12 juni 2017
 4. Ingekomen stukken
 5. Uitreiking Bekers en Trofeeën
 • Hans van Everdingen Bokaal
 • Zeger Cornelis Trofee
 • Frans Ruychaver Beker
 • Wally van Weelde Trofee

6. V.O.C. website
7. Uitreiking Stef Deloni d’ Aure Trofee, vrijwilliger van het jaar
8. Verslagen:

 • Jaarverslag algemeen
 • Jaarverslag voetbal
 • Jaarverslag cricket

9.   Jaarrekening

 • Verslag Kascommissie
 • Goedkeuring Jaarrekening 2016/2017
 • Decharge bestuur

10.  Samenstelling bestuur
11.  Commissies

 • Samenstelling Kascommissie
 • Samenstelling Kennismakingscommissie
 • Samenstelling Geschillencommissie

12.   Rondvraag
13.   Sluiting

Vanaf maandag 6 november liggen de bijlagen behorend bij de agendapunten 3, 8, 9,10 en 11 ter inzage in de bestuurskamer. V.O.C.-leden kunnen deze ook opvragen bij voc@v-o-c.nl.

Het V.O.C. bestuur

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.