Veiligheid in en rondom het park

politie

Op onze website is melding gedaan dat een aantal vervelende geweldsincidenten heeft plaatsgevonden in de nabijheid van ons complex in het Schiebroekse park. Naar aanleiding hiervan hebben vertegenwoordigers van HC Rotterdam, de voetbalclubs Neptunus en VOC deze week overleg gevoerd met de wijkagenten. In dit overleg is gebleken dat voor de omgeving Hazelaarweg recent melding is gedaan van één incident van een poging tot beroving van een minderjarige en dat de afgelopen 3 weken 4 fietsendiefstallen vanaf het complex van HC Rotterdam zijn gemeld.
Daarnaast gaan er geruchten door de wijk, maar zijn geen concrete meldingen of aangiftes gedaan bij de politie.

Deze gebeurtenissen dragen bij aan een gevoel van onveiligheid bij de verschillende sportverenigingen. De politie heeft aangegeven dat zij een extra focus heeft op dit gedeelte van de wijk en dat hier vaker zal worden gesurveilleerd met busjes. Het belangrijkst is het advies aan (jeugd)leden, die op de fiets naar de training komen, om zoveel mogelijk in groepjes en/of onder begeleiding van een volwassene te fietsen en te kiezen voor de verlichte wegen. Voor ons complex geldt daarbij het advies om fietsen goed op slot te zetten, en zo mogelijk aan een hek of andere fiets vast te maken.

Daarnaast wordt leden, ouders van leden en bezoekers gevraagd om extra alert te zijn en onregelmatigheden of eventuele incidenten te melden bij de club (fredvanroon@v-o-c.nl) en politie. Door samenwerking en verscherpte alertheid hopen we vervelende incidenten te kunnen voorkomen.

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.