Nieuwe website www.voc-rotterdam.nl

mobile phone

VOC’ers, het is zover: de nieuwe website van VOC ,www.voc-rotterdam.nl, staat LIVE met ingang van maandag 19 februari 2018.

De oude website en de nieuwe website bestaan nog een week naast elkaar, maar vanaf 26 februari 2018 is alleen de nieuwe website nog maar werkzaam. We hopen dat onze leden de nieuwe website met plezier zullen gebruiken en er bovendien meer gebruiksgemak aan zullen ontlenen. Wij zijn in ieder geval trots op het resultaat.
De website:
⁃ heeft een moderne look & feel;
- is responsive en past daardoor op ieder schermformaat;
⁃ is gekoppeld aan Sportlink applicatie van de KNVB met informatie over programma’s, uitslagen ed. De cricketinformatie op de website wordt voorlopig nog handmatig gevuld;
⁃ maakt inzichtelijker wie wat doet op de club en op welk emailadres een commissie bereikbaar is (1 emailadres per commissie)
⁃ is gekoppeld aan de voetbal.nl app
- vormt ook de basis voor VOC.TV (narrowcasting) waarmee we wedstrijdinformatie, verjaardagen en de verenigingskalender kunnen delen middels de schermen die in het clubhuis hangen.

Ongetwijfeld zullen er – gaandeweg -nog zaken verbeterd kunnen worden aan de website, maar we gaan nu van start.

De nieuwe website is tot stand gekomen door de enorme inzet van onze vrijwilligers  onder de bezielende leiding van Edwin Sweep. VOC is veel dank verschuldigd aan Edwin Sweep, Ruud Steijvers, Paulo das Dores, Frank van Lent, Jan Hooft, Marja de Jong en tot voor kort ook Annebo Verhoeven.

De commissieleden van de overige commissies die VOC telt, hebben ook mee mogen denken en feedback mogen geven.

Het Bestuur

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.