Lustrumenquete 2020

lustrum2020

Beste VOC’ers,

De Lustrum-Commissie is zeer verheugd over de enorme response op de rondgestuurde enquete voor het Lustrum 2020 en gaat daarmee vol energie aan de slag. Bedankt voor jullie betrokkenheid in dit vroege stadium. De Lustrum-Commissie zal contact opnemen met iedereen die in de enquete heeft aangegeven te willen helpen en daartoe zijn/haar emailadres heeft achtergelaten. Het lijkt nog ver weg, maar wij verheugen ons nu al op een fantastisch Lustrum 2020.

Namens de Lustrum Commissie:

Pieter de Groot

This entry was posted in Club Nieuws. Bookmark the permalink.