Bestuur

Voorzitter
René van Ierschot
e: rvierschot@gmail.com
 • Algehele coördinatie
 • Representatie
 • Ledencommunicatie (bloemen, advertenties)
 • Verenigingspublicaties
Commissaris Materieel
Henk Weijers
e: henkweijers228@gmail.com
 • Vervangen Voorzitter
 • Barorganisatie
 • Opstallen en materialen
 • Coördinatie materiaal voetbal en cricket
Secretaris
e: voc@v-o-c.nl
 • Correspondentie
 • Verslaglegging
 • Ledenadministratie
 • Kennismakingscommissie
Penningmeester
Ronald Huisman
Tel.:
e: penningmeester@v-o-c.nl
 • Geldelijk beheer
 • Begroting jaarrekening
 • Contributie-inning
 • Geldelijk beheer bar
Commissaris Voetbal
Karl Hormann
Tel :+31 6 22548454
e: voorzitter.voetbal@v-o-c.nl


 • Voorzitter voetbalcommissie
 • Contacten K.N.V.B.
Commissaris Cricket
Reinout van Ierschot
Tel.: 0612813738
e: voorzitter.cricket@v-o-c.nl
 • Voorzitter cricketcommissie
 • Contacten K.N.C.B.