Gedragscommissie

De gedragscommissie heeft als doel om als onafhankelijke commissie zorg te dragen op het naleven van de regels zoals deze zijn opgesteld in het (vernieuwde) document ‘De VOC mentaliteit_Juni2012′. Leden, ouders, leiders en trainers die gedrag waarnemen dat niet conform deze regels is, kunnen daarvoor de Gedragscommissie inschakelen. Overigens is het de bedoeling dat bij kleine incidenten eerst in het betrokken elftal (of commissie) naar een oplossing gezocht wordt voordat de gedragscommissie wordt ingeschakeld. Als onafhankelijk orgaan bekijkt de commissie het geval en brengt haar advies uit aan het bestuur.

Het document ‘De VOC mentaliteit_Juni2012′ is als PDF bestand te downloaden en als fysiek exemplaar in de commissiekamer af te halen.  De gedragscommissie is bereikbaar via gedragscommissie@v-o-c.nl.

Per 1-1-2017 bestaat de gedragscommissie uit de volgende leden:

Tom Blom – voorzitter
Max de Boorder
Gerbert Aalbers
Cees van den Berg

Het bestuur