Lid worden

IMG_8963_1_001

Procedure
Bij V.O.C. worden de sporten voetbal en cricket gespeeld.

Aanmelden als lid gaat als volgt:
U vult het digitale aanmeldingsformulier in via de link aanmelden V.O.C. Het formulier bevat een aantal verplichte invulvelden. U kunt het formulier niet verzenden als een verplicht veld niet is ingevuld.

Na het versturen van het digitaal ingevulde formulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U staat dan als kandidaat-lid genoteerd.
Voor een groot aantal jeugdteams bestaan er wachtlijsten. Zodra er plek is bij een team wordt er contact met u opgenomen. Dit kan soms enige maanden duren. Informatie over de wachtlijst is op deze pagina opgenomen. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de wachtlijstcoördinator via wachtlijst@v-o-c.nl.

Als u of uw kind geplaatst worden in een team ontvangt u een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst. Het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van het aannamebeleid bij V.O.C. Indien u na herhaalde oproep niet naar de kennismakingsbijeenkomst bent geweest wordt de speelgerechtigheid geblokkeerd.

Wijziging of beëindiging van het V.O.C. lidmaatschap, alsmede adreswijzigingen kunt u per email doorgeven aan de secretaris.

Jeugdvoetbal
Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw zoon of dochter 5 jaar wordt, kunt u uw kind als kandidaat-lid aanmelden voor voetbal. Veel ouders doen dit ook; het verhoogt de kans dat hij of zij geplaatst wordt aanzienlijk.

Voor de zomervakantie wordt er voor de Kabouters (voor het seizoen 2017/2018: geboren in 2012) een proeftraining georganiseerd. Tijdens deze trainingen wordt gekeken of deze jonge spelertjes er qua concentratie en motoriek aan toe zijn om de Kaboutertraining te kunnen volgen. Per seizoen worden ca. 20 Kabouters geplaatst.

F-mini’s starten in het jaar dat zij 6 jaar worden. U hoort uiterlijk in mei van het jaar waarin uw kind 6 wordt, of uw kind in een team geplaatst is. De F-mini’s starten in september bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Meisjesvoetbal
Vanaf het voetbalseizoen 2014-2015 is gestart met meisjesvoetbal bij V.O.C. Meer informatie over meisjesvoetbal bij V.O.C. kunt u krijgen bij Annemiek Simons (asimonsvoc@gmail.com).

Geboortelidmaatschap
Binnen een jaar na de geboorte kunt u een kind een geboortelidmaatschap cadeau doen. Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang wanneer hij of zij wil gaan voetballen en/of cricketen.

Tip & Run
De allerjongsten beginnen bij V.O.C. op 5 à 6 jarige leeftijd met de cricket spelvorm “Tip & Run”. Meer informatie hierover via Tip & Run

Wachtlijst jeugd- en senioren voetbal
V.O.C. is helaas gedwongen om de instroom van nieuwe leden te beperken. Het bestuur van de club heeft besloten om bij het jeugdvoetbal een maximaal aantal voetballers per geboortejaar als lid te accepteren. Omdat er in de afgelopen jaren weinig verloop is geweest, hebben wij voor alle geboortejaren een wachtlijst in het leven moeten roepen. Voor jaren met meer dan 15 aanmeldingen op de wachtlijst, raden wij nieuwe leden af om zich aan te melden. Wij schatten in dat er nauwelijks tot geen kans is op plaatsing binnen twee jaar voor die jaren.

Echter voor de F-mini’s kunnen wij elk jaar circa 40 kinderen van de wachtlijst plaatsen. Voor het seizoen 2017-2018 hebben de Fmini’s het geboortejaar 2011.

Voor het komende voetbalseizoen 2017-2018 bestaat voor het jongensvoetbal per 12-04-2017 de volgende wachtlijst:

voor spelers uit de geboortejaren

GeboortejaarJongensMeisjesTotaal
200099
200188
20029110
2003235
200413114
200512315
200621324
200718321
200818119
2009628
201018220

Beleidsregels van V.O.C. op het gebied van de wachtlijst jeugdvoetbal:
- Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geaccepteerd.
- Inwonende familieleden van V.O.C.-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Deze regel geldt niet voor recreanten en leden van de Heeren en/of Damesdivisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitaal  aanmeldingsformulier vòòr 1 februari voorafgaand aan het gewenste seizoen te zijn ontvangen.
- Cricketleden krijgen na 1 jaar na hun eerste cricketseizoen voorrang op de voetbalwachtlijst.
- Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van plaatsing.

Overschrijvingen Cricket
Als je komend jaar voor V.O.C. wilt komen spelen en je hebt afgelopen seizoenen bij een andere vereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Dit geldt dus ook voor spelers die besluiten om bij V.O.C. te vertrekken. Een belangrijke voorwaarde die door clubs wordt gesteld voordat men akkoord kan gaan met een overschrijving is het feit dat de betreffende speler netjes aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In geval van V.O.C. betekent dat dat je al je contributie moet hebben voldaan en dat je, indien dat van toepassing is, de kleding die je van V.O.C. in bruikleen hebt gekregen, bij V.O.C. hebt ingeleverd dan wel hebt overgenomen.

Het overschrijvingsformulier moet door de speler zelf worden ingevuld en kan daarna door de voorzitter van de cricket commissie van V.O.C. worden ondertekend. Allen hij kan dit formulier namens V.O.C. tekenen. Overschrijven dient voor 15 februari afgerond te zijn zodat je aankomende zomer voor je nieuwe vereniging speelgerechtigd bent. Het overschrijvingsformulier is te vinden op de volgende link: http://kncb.nl/wp-content/uploads/Overschrijvingsform-2015.pdf

Tarieven contributie, toeslagen en boetes 2016-2017

WEBSITETARIEVEN
CategoriënCriteriumBasis-bedragToeslag 1 sport2 sportenTarieven website    1 sport2 sporten
Geboorteledenleden geboren na 2010 muv kabouters150-11535
Entreegeldéénmalig / n.v.t. op geboorteleden60
Kaboutersleden geboren in 20111500150
Pupillenleden geboren in 2004-201015065100215250
Juniorenleden geboren in 1998-2003150110165260315
Jongeren*leden geboren in 1992-1997150125190275340
Seniorenleden geboren vóór 1992150190255340405
Recreantenalleen trainen / Heeren- of Damesdivisie15020170
Bijdrage Tip & Rundeelnemers geboren in 2009-201240
Cricket tot U131500150
Cricket U13 t/m U1815045195
Dames cricket15050200
Zaalvoetbal(als 2de of 3de sport: € 25 korting)1505-25155
Invaller zaalvoetbalVOC-voetballid; max. 5 beurtennvt30
Basisledenleden die niet sporten1500150
Buitenledenbasislid met adres > 20 km buiten Rotterdam150-50100
Donateur A of Contvangt nieuwsbrief en Vocabulair25 of 55
Toeslagbij ontbreken incassovolmacht25
Krediettoeslagbij niet tijdig betalen25
Pupillen – juniorengele kaart10
Pupillen – juniorenrode kaart16
Jongeren – seniorengele kaart18
Jongeren – seniorenrode kaart25
Familiekortingbij 2 of meer voor leden op één betaaladres, per lid5

*Jongeren die een half seizoen missen doordat zij die periode in het buitenland verblijven kunnen voor hun vertrek een aanvraag indienen voor restitutie van de halve contributie via penningmeester@v-o-c.nl.