Lid worden

IMG_8963_1_001

Procedure

Bij V.O.C. worden de sporten voetbal en cricket gespeeld.

Aanmelden als lid gaat als volgt:
U vult het digitale aanmeldingsformulier in via de link aanmelden V.O.C. Het formulier bevat een aantal verplichte invulvelden. U kunt het formulier niet verzenden als een verplicht veld niet is ingevuld.

Na het versturen van het digitaal ingevulde formulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U staat dan als kandidaat-lid genoteerd.
Voor een groot aantal jeugdteams bestaan er wachtlijsten. Zodra er plek is bij een team wordt er contact met u opgenomen. Dit kan soms enige maanden duren. Informatie over de wachtlijst is op deze pagina opgenomen. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de wachtlijstcoördinator via wachtlijst@v-o-c.nl.

Als u of uw kind geplaatst worden in een team ontvangt u een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst. Het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van het aannamebeleid bij V.O.C. Indien u na herhaalde oproep niet naar de kennismakingsbijeenkomst bent geweest wordt de speelgerechtigheid geblokkeerd.

Wijziging of beëindiging van het V.O.C. lidmaatschap, alsmede adreswijzigingen kunt u per email doorgeven aan de secretaris.

Jeugdvoetbal
Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw zoon of dochter 5 jaar wordt, kunt u uw kind als kandidaat-lid aanmelden voor voetbal. Veel ouders doen dit ook; het verhoogt de kans dat hij of zij geplaatst wordt aanzienlijk.

Voor de zomervakantie wordt er voor de Kabouters (voor het seizoen 2017/2018: geboren in 2012) een proeftraining georganiseerd. Tijdens deze trainingen wordt gekeken of deze jonge spelertjes er qua concentratie en motoriek aan toe zijn om de Kaboutertraining te kunnen volgen. Per seizoen worden ca. 20 Kabouters geplaatst.

F-mini’s starten in het jaar dat zij 6 jaar worden. U hoort uiterlijk in mei van het jaar waarin uw kind 6 wordt, of uw kind in een team geplaatst is. De F-mini’s starten in september bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Geboortelidmaatschap

Binnen een jaar na de geboorte kunt u een kind een geboortelidmaatschap cadeau doen. Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang wanneer hij of zij wil gaan voetballen en/of cricketen.

Tip & Run
De allerjongsten beginnen bij V.O.C. op 5 à 6 jarige leeftijd met de cricket spelvorm “Tip & Run”. Meer informatie hierover via Tip & Run

Wachtlijst jeugd- en senioren voetbal
V.O.C. is helaas gedwongen om de instroom van nieuwe leden te beperken. Het bestuur van de club heeft besloten om bij het jeugdvoetbal een maximaal aantal voetballers per geboortejaar als lid te accepteren. Omdat er in de afgelopen jaren weinig verloop is geweest, hebben wij voor alle geboortejaren een wachtlijst in het leven moeten roepen. Voor jaren met meer dan 15 aanmeldingen op de wachtlijst, raden wij nieuwe leden af om zich aan te melden. Wij schatten in dat er nauwelijks tot geen kans is op plaatsing binnen twee jaar voor die jaren.

Echter voor de F-mini’s kunnen wij elk jaar circa 40 kinderen van de wachtlijst plaatsen. Voor het seizoen 2017-2018 hebben de Fmini’s het geboortejaar 2011.

Per 10 juli 2017 bestaat voor jeugdvoetbal de volgende wachtlijst:

voor spelers uit de geboortejaren

GenoortejaarJongensMeisjesTotaal
2000000
20011910
2002268
2003112
2004134
20053811
200621416
20072911
200821012
2009123
201031316
2011167
201223335

Beleidsregels van V.O.C. op het gebied van de wachtlijst jeugdvoetbal:
- Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geaccepteerd.
- Inwonende familieleden van V.O.C.-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Deze regel geldt niet voor recreanten en leden van de Heeren en/of Damesdivisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitaal  aanmeldingsformulier vòòr 1 februari voorafgaand aan het gewenste seizoen te zijn ontvangen.
- Cricketleden krijgen na 1 jaar na hun eerste cricketseizoen voorrang op de voetbalwachtlijst.
- Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van plaatsing.

Overschrijvingen Cricket
Als je komend jaar voor V.O.C. wilt komen spelen en je hebt afgelopen seizoenen bij een andere vereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Dit geldt dus ook voor spelers die besluiten om bij V.O.C. te vertrekken. Een belangrijke voorwaarde die door clubs wordt gesteld voordat men akkoord kan gaan met een overschrijving is het feit dat de betreffende speler netjes aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In geval van V.O.C. betekent dat dat je al je contributie moet hebben voldaan en dat je, indien dat van toepassing is, de kleding die je van V.O.C. in bruikleen hebt gekregen, bij V.O.C. hebt ingeleverd dan wel hebt overgenomen.

Het overschrijvingsformulier moet door de speler zelf worden ingevuld en kan daarna door de voorzitter van de cricket commissie van V.O.C. worden ondertekend. Allen hij kan dit formulier namens V.O.C. tekenen. Overschrijven dient voor 15 februari afgerond te zijn zodat je aankomende zomer voor je nieuwe vereniging speelgerechtigd bent. Het overschrijvingsformulier is te vinden op de volgende link: http://kncb.nl/wp-content/uploads/Overschrijvingsform-2015.pdf

Tarieven basiscontributie, toeslagen en boetes 2017-2018

CategorieënCriteriumtoeslagcontributie
basis1 sport2 sporten1 sport2 sporten
geboorteledenleden geboren na 2011 m.u.v. kabouters€ 153- € 115€ 38
entreegeldéénmalig / n.v.t. op geboorteleden€ 60
kaboutersleden geboren in 2012€ 153€ 153
juniorenleden geboren in 2002-2011€ 153€ 125€ 125€ 278€ 278
jongerenleden geboren in 1992-2001€ 153€ 125€ 175€ 278€ 328
seniorenleden geboren vóór 1992€ 153€ 190€ 240€ 343€ 393
recreantenalleen trainen, Heeren- of Damesdivisie€ 153€ 25€ 178
bijdrage Tip & Rundeelnemers geboren in 2010-2013€ 40
cricket tot U13als enige sport€ 153€ 153
cricket U13 t/m U18als enige sport€ 153€ 45€ 198
damescricketals enige sport€ 153€ 50€ 203
zaalvoetbalals enige sport€ 153€ 50€ 203
toeslag zaalvoetbalals 2e of 3e sport€ 25€ 25
invaller zaalvoetbalVOC-voetballid; max. 5 beurten€ 30€ 30
basisledenleden die niet sporten€ 153€ 153
buitenledenbasislid met adres > 20 km buiten Rotterdam€ 153- € 50€ 103
donateurontvangt nieuwsbrief en Vocabulaire€ 55
toeslagbij ontbreken incassovolmacht€ 25
krediettoeslagbij niet tijdig betalen€ 25
juniorengele kaart€ 10
juniorenrode kaart€ 16
Jongeren – seniorengele kaart€ 18
Jongeren – seniorenrode kaart€ 25
familiekortingper lid bij 2 of meer leden op één betaaladres- € 25
Rotterdampasbij inleveren kopie pas voor 1/9, in januari uitgekeerd mits contributie is betaald- €25