Jeugd voetbal commissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle zaken die met jeugdvoetbal te maken hebben.

Jeugdvoetbalcommissie
VoorzitterMaurice Verhoeven06 20364060Maurice verhoeven
Vice voorzitterPaulo Das Dores06 22231618Paulo Das Dores
SecretarisSandra Mees – de Buvry06 52333698Sandra mees – de Buvry
WedstrijdsecretarisJelle Fokma06 52480926Jelle Fokma
WedstrijdsecretarisMaaike Westra06 20392261Maaike Westra
Hoofdcoördinator JuniorenHein Kernkamp06 53192647Hein Kernkamp
Hoofdcoördinator PupillenMichiel van Berkel06 48174211Michiel van Berkel
Coördinator meisjesvoetbalWijnand van Hooff06 51553613Wijnand van Hooff
Coördinatoren
JO19Enrico de Boer06 25657655Enrico de Boer
JO17Gérard Steenbergen06 51854875Gérard Steenbergen
JO15Folmer Krumpelman06 11045644Folmer Krumpelman
JO12 & JO13Maarten de Vos06 16487023Maarten de Vos
JO10 & JO11Jan Hein Vink06 12979802Jan Hein Vink
JO08 & JO09Rogier Mentink06 53109835Rogier Mentink
F-miniBerend ten Wolde06 30354422Berend ten Wolde
MeisjesvoetbalWijnand van Hooff06 51553613Wijnand van Hooff
KaboutersAase Henschien06 21503614Aase Henschien
KeepersJorge Ferreira06 81749099Jorge Ferreira
ToernooiHarald Harbers06 34813038Harald Harbers
ScheidsrechtersRoberto Wiredu06 19158652Roberto Wiredu
Webmaster JeugdEdwin Sweep06 48370897Edwin Sweep

Selectietrainers
JO19Wayne Delgado06 10611126Wayne Delgado
JO17Tim van Leeuwen06 27406092Tim van Leeuwen
JO15Arjan Ras06 38283357Arjan Ras
JO12 & JO13Leonardo Dos Santos06 15947770Leonardo Dos Santos
JO10 & JO11Nixon Dias06 53437058Nixon Dias
JO08 & JO09NTB
Hoofdtrainers
F-Mini’sMarco de Vries06 25066730Marco de Vries
Vertrouwenspersoon
Karin Singendonk
Telefoon: 0620428192
Email: info@karinsingendonk.nl
De vertrouwenspersoon is iemand die u kunt benaderen in gevallen die u als ouder/kind graag in vertrouwen wilt bespreken. U kunt hierbij denken aan pesterijen, of ander ongewenst gedrag van kinderen, leiders, trainers of andere volwassenen. De vertrouwenspersoon speelt geen rol bij teamindelingen en een eventueel verzoek tot overschrijving. Karin is vanuit haar achtergrond gewend te werken met vertrouwelijke informatie.
Medewerkers jeugd voetbal commissie
Voorzitter
Maurice Verhoeven
Tel: 06 20364060
Mail: Maurice verhoeven
 • Ontwikkelt en bewaakt het jeugdvoetbalbeleid.
 • Plant en leidt vergaderingen.
 • Zorgt voor invulling van alle jeugdvoetbalfuncties m.u.v. de technische.
 • Stemt jeugdvoetbalzaken af met het bestuur en commissies.
 • Organiseert F-mini introductieavond.
 • Onderhoudt contacten met andere clubs en KNVB (bij incidenten).
Vice Voorzitter
Paulo das Dores
Tel: 06 22231618
Mail: Paulo das Dores
 • Ontwikkelt en bewaakt het jeugdvoetbalbeleid.
 • Stemt technisch beleid af met Technisch Commissie Voetbal
 • Onderhoudt contacten met KNVB.
 • Bewaakt mede het jeugdvoetbalbudget.
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het technisch kader.
Secretaris
Sandra Mees – de Buvry
Tel: 06 52333698
Mail: Sandra mees – de Buvry
 • Lid Jeugdcommissie, plant vergaderingen, notuleert en legt vast.
 • Onderhoudt contact met secretaris van VOC & wachtlijstcoördinator voor de jaarlijkse indeling van de jeugdteams en aanname nieuwe leden.
 • Verzorgt publicatie jaaragenda, teambegeleiding & overzicht commissieleden op website.
 • Vragen van (aspirant)leden.
Wedstrijdsecretaris
Jelle Fokma
Tel: 06 52480926
Mail: Jelle Fokma
 • verzorgt publicatie  programma, uitslagen en standen op website en bulletin
 • Verzoeken m.b.t. oefenwedstrijden.
 • Verzoeken m.b.t. wijziging tijden of verplaatsen naar andere datum.
 • Coördineert spelregelbewijzen.
 • Gelieve voor wedstrijdzaken Wedstrijdsecr.jeugdvoetbal@v-o-c.nl gebruiken.
Wedstrijdsecretaris
Maaike Westra
Tel: 06 20392261
Mail: Maaike Westra
 • Verzorgt reguliere wedstrijdindeling zaterdag (pupillen / junioren / veteranen).
 • Verzorgt de veld- en kleedkamerindeling.
 • Verzoeken m.b.t. extra wedstrijden op zaterdag (bijvoorbeeld Dames).
 • Gelieve voor wedstrijdzaken Wedstrijdsecr.jeugdvoetbal@v-o-c.nl gebruiken.
Hoofdcoördinator Junioren

Hein Kernkamp
Tel: 06 53192647
 • Vertegenwoordigt JO19, JO17 en JO15 coördinatoren in de jeugdcommissie.
 • Onderhoudt contact, voert overleg en is back-up voor de JO19, JO17 en JO15 coördinatoren.
Hoofdcoördinator Pupillen
Michiel van Berkel
Tel: 06 48174211
Mail: Michiel van Berkel
 • Vertegenwoordigt JO13, JO12, JO11, JO10, JO09, JO08, F-mini’s en kabouters in de jeugdcommissie.
 • Onderhoudt contact, voert overleg en is back-up voor de JO13, JO12, JO11, JO10, JO09, JO08, F-mini’s en kabouters coördinatoren.
Selectietrainer
 • Het plannen, voorbereiden en begeleiden van trainingen en wedstrijden voor het selectie team in zijn leeftijdscategorie waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • Het volgen van ontwikkelingen van de spelers in zijn leeftijdscategorie, incl. scouting.
 • Zorgen voor evaluaties van spelers op basis van de visie en speelwijze en TIPS door de club vastgesteld.
 • Contacten met de andere selectietrainers.
 • Bijwonen activiteiten georganiseerd door VOC.
Hoofdtrainer (Pupillen)
 • Het in overleg met de TCP plannen, voorbereiden en begeleiden van trainingen en wedstrijden voor de selectie teams in zijn leeftijdscategorie.
 • Begeleiden van trainers op trainingsdagen.
 • Uitzetten en toelichting oefenstof.
 • Het volgen van ontwikkelingen van de spelers in zijn leeftijdscategorie, incl. scouting.
 • Zorgen voor evaluaties van spelers op basis van de visie en speelwijze en TIPS door de club vastgesteld.
 • Het periodiek bijwonen van vergaderingen en/of bijeenkomsten vanuit de club georganiseerd.
Coördinator Keepers
Jorge Ferreiera
Tel: 06 81749099
Mail: Jorge Ferreira
 • Trainen en begeleiden van junior & pupillen keepers van standaard teams
 • Begeleiden van keeperstrainers van de  junioren en pupillen en het organiseren hiervan
 • Het promoten en stimuleren van het “keepersvak” binnen V.O.C.
Scheidsrechters Jeugd coördinator
Roberto Wiredu
Tel: 06 19158652
Mail:Roberto Wiredu

 • Verantwoordelijk voor de indeling van de scheidsrechters
 • Verantwoordelijk voor opleiding scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
 • Begeleidt en coacht pupillenscheidsrechters, juniorscheidsrechters en assistent-scheidsrechters
 • Onderhoudt contacten met KNVB inzake scheidsrechters jeugdvoetbal
 • Onderhoudt contacten met verenigingsmanager en voorzitter jeugdvoetbal
 • Organiseert informatieavonden
 • Begeleidt leiders en (jeugd)scheidsrechters voor het invullen Fairplay-formulieren
 • Verantwoordelijk voor werving en aanstelling scheidsrechters en assistent-scheidsrechter
 • Plant en leidt vergaderingen (jeugd)scheidsrechters
Coördinator Toernooien
Harald Harbers
Tel: 06 34813038
Mail: Harald Harbers
 • regelt voor elk VOC jeugdteam tenminste 1 toernooi
 • heeft contact met de organiserende verenigingen
 • stemt met leiders geschikte datum en club af
 • voorziet leiders van toernooi-informatie
 • houdt op de website de toernooi-pagina bij
 • betrokken bij evenementen op VOC
Webmaster Jeugd
Edwin Sweep
Tel: 06 48370897
Mail: Edwin Sweep
 • Houdt de home-page van het jeugdvoetbal bij
 • Plaatst toegezonden berichten op de home-page
 • betrokken bij evenementen op VOC
Coördinator meisjesvoetbal
Wijnand van Hooff
06 51553613
Mail: Wijnand van Hooff
 • Vertegenwoordigt alle meisjesteams in de Jeugd Voetbal Commissie.
 • Is eindverantwoordelijk voor het maken van de teamindeling van alle meisjesteams – selectie en competitieteams (in samenwerking met trainers/coaches).
 • Is verantwoordelijk voor het koppelen van teammanagers en coaches aan alle meisjesteams en regelmatig contact met hen.
 • Is, na de teambegeleiders, het 1e aanspreekpunt voor vragen en problemen van speelsters of van hun ouders.
Coördinatoren jeugd voetbal
 • Elftalindeling niet-selectieteams (voorstel indeling in samenwerking met trainers/leiders, echter wel  eindverantwoordelijke):
 • Coaches en managers aan de teams koppelen:
 • Contacten onderhouden met de coaches en managers:
 • Eerste aanspreekpunt voor de coaches en managers voor organisatorische vragen en problemen:
 • Na de coaches en managers aanspreekpunt voor vragen en problemen van spelers en ouders (indien probleem blijft bestaan doorspelen aan voorzitter jeugdcommissie):
 • Organiseren van extra activiteiten (activiteiten buiten voetbal om):
 • Organiseertcoaches en managersoverleg:
 • Onderhoudt contact met hoofdcoördinator:
 • Organiseert voorwedstrijden bij het 1e elftal van V.O.C. (voor wat betreft JO11, JO10, JO09 en JO08).
JO19
Enrico de Boer
Tel: 06 25657655
Mail: Enrico de Boer
JO17

Gérard Steenbergen
Tel: 06 51854875
Mail: Gerard Steenbergen


Folmer KrumpelmanJO15
Folmer Krumpelman
Tel: 06 11045644
Mail: Folmer Krumpelman
JO12 & JO13
Maarten de Vos
Tel: 06 16487023
Mail: Maarten de Vos
JO10 & JO11
Jan Hein Vink
Tel: 06 12979802
Mail: Jan Hein Vink
JO08 & JO09
Rogier Mentink
Tel: 06 53109835
Mail: Rogier Mentink
F-mini’s
Berend ten Wolde
Tel: 06 30354422
Mail: Berend ten Wolde
Meisjesvoetbal
Wijnand van Hooff
Tel: 06 51553613
Mail:Wijnand van Hooff
Kabouters
Aase Henschien
Tel: 0621503614
Mail: Aase Henschien

Hoofdtrainers jeugd voetbal
JO1 9
Wayne Delgado
Tel: 06 10611126
Mail: Wayne Delgado

JO17
Tim van Leeuwen
Tel: 06 27406092
Mail: Tim van Leeuwen
JO15
Arjan Ras
Tel: 06 38283357
Mail: Arjan Ras


JO12 & JO13
Leonardo Dos Santos
Tel: 06 15947770
Mail: Leonardo Dos Santos


JO10 & JO11
Nixon Dias
Tel: 06 53437058
Mail: Nixon Dias
JO08 & JO09
NTB
F-Mini
Marco de Vries
Tel: 06 25066730
Mail: Marco de Vries