Sportpluscommissie

De sportpluscommissie is verantwoordelijk voor de planvorming rond de verdere maatschappelijk ontwikkeling van V.O.C..

Voor meer informatie klik hier

De sportpluscommissie

Voorzitter

Karin Beaumont
e: voc@v-o-c.nl

 • aanspreekpunt voor sportsupport
 • coördinatie activiteiten van de werkgroepen
 • aanspreekpunt voor Pameijer
 • aanspreekpunt voor jobcarving
Werkgroep Duurzaamheid


Randy van den Broek
e: randy@cod.nl

 • voorzitter werkgroep duurzaamheid
 • planvorming voor een energieneutrale vereniging
Werkgroep Gezondheid


Geert den Ouden
e: gcdenouden@hotmail.com

 • voorzitter werkgroep gezondheid
 • planvorming gezonde voeding
 • alcoholbeleid
 • planvorming bewegen
Werkgroep Onderwijs


Lau van Everdingen
e: eve@rml.nl

 • voorzitter werkgroep onderwijs
 • planvorming huiswerkbegeleiding op maat
 • planvorming uitbreiding dames/meisjes cricket
 • maatschappelijke stages
Werkgroep Sport/Doelgroepen


Jan Willem Hoffmann
e: jwh@maelstrom.nl

 • voorzitter werkgroep sport/doelgroepen
 • planvorming dames/meisjes voetbal
 • aanspreekpunt Stephanusschoolproject
Communicatie


Nelleke Kaulingfreks
e: nellekek@luna.nl

 • communicatie in- en extern
 • project woordenschat